Change Management

Change management is de grootste uitdaging voor veel bedrijven in eigenlijk elke branche. Wanneer een organisatie meerdere projecten en initiatieven start om prestaties te verbeteren en nieuwe kansen te creëren, vereist dit vaak verandering. Veranderingen in processen, rollen, organisatiestructuur en technologie. Het aanpassen van uw bedrijf om toekomstig succes te bereiken is een proces waar veel bedrijven doorheen moeten en dat blijkt in de praktijk vaak nog erg lastig te zijn.

Change management wordt gedefinieerd als de methoden en manieren waarop een bedrijf verandering beschrijft en implementeert binnen zowel zijn interne als externe processen. Dit omvat het voorbereiden en ondersteunen van medewerkers, het vaststellen van de noodzakelijke stappen voor verandering en het monitoren van pre- en post-change activiteiten om een ​​succesvolle implementatie te garanderen.

Aanzienlijke organisatieverandering kan een uitdaging zijn. Het vereist vaak vele niveaus van samenwerking en er kunnen verschillende onafhankelijke entiteiten binnen een organisatie bij betrokken zijn. Het ontwikkelen van een gestructureerde aanpak van verandering is van cruciaal belang om een ​​gunstige overgang te helpen verzekeren en tegelijkertijd de verstoring te beperken.

Veranderingen mislukken meestal om menselijke redenen: de promotors van de verandering hielden niet rekening met de gezonde, reële en voorspelbare reacties van normale mensen op verstoring van hun routines. Effectieve communicatie is een van de belangrijkste succesfactoren voor effectief verandermanagement. Alle betrokken individuen moeten de voortgang door de verschillende stadia begrijpen en de resultaten zien terwijl de verandering trapsgewijs toeneemt.

Hoe Change management uit te voeren

 1. Definieer de wijziging.
 2. Selecteer het verandermanagementteam.
 3. Identificeer managementsponsoring en zorg voor betrokkenheid.
 4. Ontwikkel een implementatieplan inclusief meetgegevens.
 5. Voer de wijziging uit – indien mogelijk in fasen.
 6. Verzamel en analyseer gegevens.
 7. Kwantificeer hiaten en begrijp weerstand.
 8. Pas het plan indien nodig aan en ga terug naar de implementatiestap.

Zo kunnen wij u helpen

 • Ontwerpen, plannen, managen en opleveren van complexe projecten en veranderprogramma’s
 • Bouwen van een robuuste business case
 • Resultaten bewaken en bijsturen gedurende het programma
 • Analyseren van kritieke paden en managen van afhankelijkheden, ook met andere projecten en portfolio’s
 • De business met een duidelijke plateauplanning faciliteren om resultaten te boeken en kosten te beheersen
 • Het veranderprogramma in lijn brengen met de specifieke context en de leidende coalitie
 • Projectsturing en – bewaking ontwikkelen
 • Programma- en projectmanagement en coaching van het projectteam
 • Methodes voor programma- en projectmanagement ontwerpen en implementeren
 • Leren van het verleden door de verandergeschiedenis van de organisatie te toetsen
 • Programma’s deels outsourcen of  turn key implementeren

Laat me u helpen uw doelen op de juiste manier te overtreffen.